Mindset hackera

Pozorováním útočníků a analýzou úspěšných průniků, bylo zjištěno, že existuje společné schéma, které popisuje průběh útoku. Dokonce se uvádí, že aby byl útočník při útoku úspěšný, musí udělat některé konkrétní kroky. Když obránce tyto kroky zná, dokáže se lépe bránit a odolat útoku. Rozumí chování útočníka a stává se obtížným cílem. Útočníci se chovají efektivně a v případě, že zisk z útoku je nižší než vynaložené náklady, útok neprovedou, protože je to drahé a nevyplatí se to.

Dokáže odpovědět na otázku: „Proč útočník útočí?“ Většinou je odpověď jednoduchá. Útočí protože může. Má znalosti, prostředky a útok je efektivní – zisk z útoku je mnohonásobně větší než použité zdroje a riziko kterému se vystavuje je přiměřeně malé.

Dokážete být na Internetu 100% anonymní? Dá se to zařídit? Co myslíte? Odpovězte dříve než budete číst dále.

Odpověď na předchozí otázku rozděluje obránce od útočníků. Ti co mají mindset útočníků většinou odpovídají Ano. Předpokládají totiž, že nebudou chyceni. Mindset obránců je opatrnější. Obávají se, že budou odhaleni.

Do které kategorie patříte vy?